Sufi Faruq Ibne Abubakar (সুফি ফারুক ইবনে আবুবকর)

৪ নং জানিপুর ইউনিয়নের গ্রাম ৪ নং জানিপুর ইউনিয়ন

 

 

গ্রামের নাম পুরুষ মহিলা অন্যান্য মোট লোকসংখ্যা
খাগড়বাড়ীয়া 2464
কমলাপুর 1281
একতারপুর 865
একতারপুর পূর্বপাড়া 598
একতারপুর পশ্চিম পাড়া 1263
বহরমপুর 350
মাছুয়াঘাটা 5618
নাগড়পাড়া 350
শেখপাড়া বিহাড়ীয়া 761
নারায়নপুর 169
 মোট 13719